Namens het bestuur VV Achtmaal;

Dat John Elst van NED Personeel ons een warm hart toedraagt mag inmiddels duidelijk zijn. Dit jaar heeft NED nieuwe tassen gesponsord voor Achtmaal 2 en 3. Graag willen wij NED Personeel hartelijk danken voor dit mooie gebaar.