Slider

Productiewerk

Zowel voor seizoenswerk als voor structurele werkzaamheden in de industrie beschikt NED Personeel over een groot bestand gemotiveerde mensen. Het mag bekend zijn dat er voor laaggeschoold werk niet altijd het benodigde aantal gemotiveerde Nederlandse mensen gevonden kan worden. Mede om voornoemde reden schakelen daarom veel bedrijven binnen de industrie sector over naar zeer gemotiveerde arbeidskrachten uit landen als o.a. Polen en Roemenië.

NED Personeel werft in het buitenland deze arbeidskrachten en draagt er zorg voor dat ze correct worden ingezet en over goede huisvesting en vervoer naar en van het werk kunnen beschikken. Maar NED Personeel beseft erg goed dat, naast de juiste motivatie ook de kostprijs per uur een belangrijk aspect is voor het inlenend bedrijf. Door continue bovenop het werving en selectieproces te blijven zitten kan NED Personeel altijd concurreren met de markt!

Ook voor onze dienstverlening in de industrie geldt dat wij het eventueel door uzelf geworven personeel via payroll van u kunnen overnemen. Zo heeft u directe invloed op de werving, maar de juridische, administratieve en financiële verplichtingen draagt u over aan NED Personeel.

Indien u prijs stelt op een nadere toelichting, neemt u gewoonweg vrijblijvend contact op met onze adviseur.


Meer weten?
Contact

NED-Personeel
Hofdreef 4-6
4881DR Zundert
mail: info@ned-personeel.nl
tel: +31 (0)76-596-4668

Share us on social media!